QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

简单挂官网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单挂官网 门户 查看主题

简单挂AB过天下传奇2013引擎进蜈蚣洞防脱机验证脚本分享

发布者: jdgbbs.com | 发布时间: 2019-7-9 16:09| 查看数: 499| 评论数: 2|帖子模式

简单挂AB过天下传奇2013引擎进蜈蚣洞防脱机验证脚本分享

天下.png
读取的验证码框内容:
为防止脱机外挂,请在20秒内从下列选项中选出{12加8=?/AUTOCOLOR=254,251,168,191,250,70,245,249,253}\3次回答错误将会被投入监狱\16   <选择/@答案1>\89   <选择/@答案2>\55   <选择/@答案3>\20   <选择/@答案4>\

这算是是随机验证码,进入蜈蚣洞的时候就会自动出一次,然后不定时还会出
一共有四种格式,如下:
为防止脱机外挂,请在20秒内从下列选项中选出{1*7=?
为防止脱机外挂,请在20秒内从下列选项中选出{5乘7=?
为防止脱机外挂,请在20秒内从下列选项中选出{1+16=?
为防止脱机外挂,请在20秒内从下列选项中选出{4加6=?

对于这种验证码AB版本都可以过掉,
过验证代码如下:  local a=获取NPC对话内容()
        if string.find(a,"选出{(%d+)*(%d+)")~= nil then
        _,_,num1,num2=string.find(a,"选出{(%d+)*(%d+)")
        pass=num1*num2
                local i=0
                local j=0
                i,j,n1,cmd1=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n2,cmd2=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n3,cmd3=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n4,cmd4=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                if pass==tonumber(n1) then
                   选择(cmd1)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n2) then
                   选择(cmd2)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n3) then
                   选择(cmd3)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n4) then
                   选择(cmd4)
                   等待(1000)
                end

        end
        if string.find(a,"选出{(%d+)乘(%d+)")~= nil then
        _,_,num1,num2=string.find(a,"选出{(%d+)乘(%d+)")
        pass=num1*num2
                local i=0
                local j=0
                i,j,n1,cmd1=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n2,cmd2=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n3,cmd3=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n4,cmd4=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                if pass==tonumber(n1) then
                   选择(cmd1)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n2) then
                   选择(cmd2)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n3) then
                   选择(cmd3)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n4) then
                   选择(cmd4)
                   等待(1000)
                end

        end
        if string.find(a,"选出{(%d+)+(%d+)")~= nil then
        _,_,num1,num2=string.find(a,"选出{(%d+)+(%d+)")
         pass=num1+num2
                local i=0
                local j=0
                i,j,n1,cmd1=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n2,cmd2=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n3,cmd3=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n4,cmd4=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                if pass==tonumber(n1) then
                   选择(cmd1)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n2) then
                   选择(cmd2)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n3) then
                   选择(cmd3)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n4) then
                   选择(cmd4)
                   等待(1000)
                end


        end
        if string.find(a,"选出{(%d+)加(%d+)")~= nil then
        _,_,num1,num2=string.find(a,"选出{(%d+)加(%d+)")
         pass=num1+num2
                local i=0
                local j=0
                i,j,n1,cmd1=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n2,cmd2=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n3,cmd3=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                i,j,n4,cmd4=string.find(a,"(%d+)   <选择/(@.-)>",j)
                if pass==tonumber(n1) then
                   选择(cmd1)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n2) then
                   选择(cmd2)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n3) then
                   选择(cmd3)
                   等待(1000)
                end
                if pass==tonumber(n4) then
                   选择(cmd4)
                   等待(1000)
                end
        end


--购买了不会用的直接咨询本站客服即可!

购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 30 简单币 才能浏览

最新评论

回复 大屌哥 发表于 2019-7-26 00:44:18
怎么说呢 就想赚两个简单比
回复 简单棒棒哒 发表于 2019-12-11 22:38:37
女女版本vnvnvnbvncxv
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|简单挂论坛 ( 黔ICP备15002384号-2 )

简单挂在线客服

GMT+8, 2020-1-25 08:00

快速回复 返回顶部 返回列表